KOMISIA POĽOVNÍCKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA OPK TRNAVA

Mgr. Pavol Kaššák
predseda

Ing. Miroslav Benko
člen

Ing. Ivan Daniš
člen

Milan Frolkovič
člen

PhDr. Peter Kaššák
člen

Bohumír Kováč
člen 

Rudolf Križan st.
člen 

Rudolf Križan ml.
člen 

Ing. Dušan Kubán 
člen 

Mário Pavlovič
člen 

Juraj Skukálek
člen 

Silvester Vidovič
člen 

Súvisiace: