KYNOLOGICKÁ KOMISIA OPK TRNAVA

Milan Herceg
predseda

Martin Adámek
člen

Pavel Černý
člen

Ing. Michal Daniš
člen

Stanislav Fulír
člen

Pavol Kemka
člen

Dr. Ivan Kováčik
člen

Peter Lauko
člen

Gabriel Ostatník
člen 

Vlastimil Polakovič
člen 

Karol Steiger
člen 

Karol Tolarovič
člen 

Patrik Trnka
člen 

Súvisiace

Aktuality z kategórie Kynologická komisia