STRELECKÁ KOMISIA OPK TRNAVA


Ivan Mesároš
predseda

Jozef Čavara
člen

Jozef Kovačóci
člen

Pavol Sobota
člen

Mgr. Eva Stanková
člen

Ing. Andrea Stranovská
člen 

Ing. Martin Sersen
člen 

Ing. Michal Daniš
člen 

Ing. Metod Novák
člen 

Súvisiace