OSVETOVÁ KOMISIA OPK TRNAVA

Bohumír Kováč
predseda

Martin Hulík
člen

Imrich Lančarič
člen

Bc. Rastislav Mrva
člen

Ľubomír Moncman
člen

Mgr. Daniel Moncman
člen

Miroslav Remenár
člen

Aktuality z kategórie Osvetová komisia