Kontakt

Kancelária OPK Trnava

Vedúci kancelárie OPK TRNAVA:

Ing. Dušan Kubán 

trnava@opk.sk

Tel: +421 910 668 948  

Referentka kancelárie OPK TRNAVA:

Gabriela Križanová

 Tel: 033/5511 082

Stránkové dni:

Pondelok - 8.00-11.30 a 12.30-15.00 
Utorok - 8.00-12.00 / nestránkový deň
Streda  -8.00-11.30 h a 12.30-15.00 h
Štvrtok - nestránkový deň
Piatok - 8.00-11.30 h a 12.30-15.00 h


Adresa: 

Vajanského 23, 

917 01 Trnava

Bankové spojenie - IBAN: SK59 0900 0000 0002 8640 7446

IČO: 42290759

DIČ: 2023604792