PREDSTAVENSTVO OPK ​TRNAVA

JUDr. Imrich Hrebíček
predseda OPK Trnava

Bohumír Kováč
predseda osvetovej komisie OPK Trnava

Mgr. Pavol Kaššák
predseda komisie poľovníckej a životného prostredia OPK Trnava

Ivan Mesároš
predseda streleckej komisie OPK Trnava a poverený štatutár

Milan Herceg
predseda kynologickej komisie OPK Trnava

Bc. Viliam Tarda
predseda ​legislatívnej komisie OPK Trnava

Ing. Dušan Kubán
predseda ekonomickej komisie OPK Trnava


Aktuálne z kategórie prestavenstva OPK Trnava