OBVODNÁ D​OZORNÁ RADA OPK TRNAVA

Ing. Ján Morvic
predseda​ 

Ing. Jozef Novák
člen ​

Eduard Lacko
člen ​