OBVODNÁ DISCIPLINÁRNA KOMISIA OPK TRNAVA

JuDr. Miloslav Kukučka 
predseda

Ing. Igor Horanský
člen

Miloš Krajčovič
člen

Ing. Jozef Matúš
člen

Peter Strečanský
člen