Orgány RgO SPZ Trnava


Predstavenstvo

Predseda:

JuDr. Imrich Hrebíček


Členovia:

Ing. Jozef Čechovič

Ing. Dušan Kubán

Ing. Dávid Novák

Ing. Michal Daniš PhD. 

Členovia dozornej rady

Ing. Igor Horanský

Eduard Lacko

Predseda dozornej rady

Ing. Ján MorvicAktuálne z kategórie prestavenstva RgO SPZ Trnava

Pozvánka RgO SPZ Trnava