Orgány RgO SPZ Trnava


Predstavenstvo

JuDr. Imrich Hrebíček

Predseda

Ing. Jozef Čechovič

Predseda osvetovej komisie

Ing. Dušan Kubán

Predseda ekonomickej komisie

Ing. Dávid Novák

Ing. Michal Daniš PhD. 

Členovia dozornej rady

Ing. Igor Horanský

Eduard Lacko

Kontrolór

Ing. Ján MorvicAktuálne z kategórie prestavenstva RgO SPZ Trnava

Pozvánka RgO SPZ Trnava