PLÁN ČINNOSTI STRELECKEJ KOMISIE OPK TRNAVA NA ROK 2021

17.04. - Kontrolné streľby členov
01.05. - Kontrolné streľby členov
08.05. - Majstrovstá OPK Trnava
04. - 06.06. - Grand Prix Trnava
18.09. - VSP M-800
02.10. - VSP G-200


Zasadnutia streleckej komisie budú zvolávané v priebehu roka podľa potreby telefonicky. 


Ivan Mesároš

Predseda streleckej komisie